Kas iš tiesų valdo pasaulį? – Noam Chomsky

WHO RULES THE WORLD? – Noam Chomsky

Noam Chomsky parašytų knygų sąrašas yra daugiau nei įspūdingas. Didžioji dalis jų skirtos kritikuoti JAV valdžios atstovų veiksmus ir bendrąją politiką.

Kas valdo pasaulį? JAV. Ji yra didžiausia imperija, kontroliuojanti viduriniuosius rytus, pietryčių aziją ir daugybę kitų regionų. Autorius pabrėžia, kad visi incidentai Vietname, Irake, Irane, Izraelyje/Palestinoje tiesiog neegzistuotų be JAV kišimosi.

Žmogaus teisių nesilaikymas, civilinio lėktuvo numušimas, agresyvus kišimasis į valstybių vidaus politiką, o taip pat veiksmų, lemiančių radikalių grupuočių formavimąsi atsakomybė tenka iš esmės beveik visiems JAV prezidentams ir kitiems vadovams. Autorius griežtai plaka J. F. Kennedy, H. Kissinger, R. Reagan, B. Obama ir kitus.

Pridėjus šią knygą prie H. Kissinger ir G. Friedman, T. Marshall skaitinių, bent jau man pradeda ryškėti tam tikras dėsningumas. Jau gavau rekomendacijų perskaityti ir N. Chomsky antipodų, tokių kaip J. J. Mearsheimer, kad mano nuomonė apie JAV nepasidarytų kategoriškai neigiama:)