G. Friedman – Europos ateities ir kibirkščiuojantys taškai

Flashpoints: The Emerging Crisis in Europe by George Friedman

Geopolitika mane suviliojo jau senokai. H. Kissinger, G. Friedman, Z. Brzezinski ir kiti šios srities grandai atsirado mano knygų sąraše prieš porą metų. Ši knyga jau yra antroji G. Friedman knyga – pirmoji buvo “The next 100 years”, ir, turiu pastebėti, kad abiejų knygų pradžia yra velniškai panaši – autorius remiasi 1492 prasidėjusiu ir 500 metų trukusiu Europos žydėjimu ir subyrėjimu po to.

Europiečiai, o ypač portugalai, spaudžiami Osmanų ir kitų šilko kelio savininkų, buvo priversti ieškoti kitų kelių į Indiją, todėl pasistatė gilių vandenų laivyną ir taip po truputį užkariavo vakarinę Afrikos dalį, o vėliau ją apiplaukė ir taip rado kelią į Indiją. Kolumbas negavo finansavimo savo misijai (plaukt į Indiją ne pro pietus, o vakarus), todėl kreipėsi į Ispanus, o šie, spaudžiami konkurencijos, mielai sumokėjo už Kolumbo pažadėtus lobius.

Europiečiai plėšė, žudė ir gabeno turtus į savo šalį ilgai – pakankamai ilgai ir sėkmingai, kad taptų turtingiausiu regionu pasaulyje. Tačiau viduje, ypač po renesanso, nuolat virė didesnės ar mažesnės kovos. Gyvenant “ant” valstybių sienos, tarpsta ne tik kontrabandininkai, tačiau ir mažesni ar didesni konfliktai tarp religinių bendruomenių ir kitų grupių. Tai labai paaštrėjo po pirmo ir antro pasaulinio karo britams ir amerikiečiams perpaišius valstybių sienų linijas ir atsiradus Jugoslavijai, Čekoslovakijai, perdalinus Moldovos ar kitas sienas. Imigracija nuolat keičia kibirkščiuojančių regionų paveikslą.

Pateikiamos skirtingos perspektyvos – Rusijos, Turkijos, Artimųjų rytų, Pietų ir vakarų bei šiaurės europos, įvardinant konkrečius, rizikingiausius taškus, kur gali kilti konfliktai (Rusija ir Gruzija, Rusija ir Ukraina). Labai pragmatiškai vertinamas ir poreikis turėti savo buferinę zoną – autorius nurodo, jog NATO priartėjus prie Rusijos vakarinių ir pietinių sienų, Rusija nelabai turėjo kito pasirinkimo nei vykdyti savo intervencijas.

Na, o Baltijos šalys ir Lenkija tiesiai šviesiai išvadintos savo tragedijos aukomis, kurias nuolat talžė tarpusavyje besivaržantys didieji – Rusija ir Vokietija.

Reziumė: Europa yra tankiausiai apgyvendintas regionas, pusiasalis pasaulyje, talpinantis daugiausiai kalbų, tautų, valstybių ir konfliktų tokiame plote. Po 500 metų, nualintas tarpusavio karų, regionas prarado lyderio vaidmenį pasaulyje ir yra kamuojamas nuolatinių konfliktų, kibirkščių.

Inellinews apžvalga čia

Goodreads

Nusipirkti galima Amazon