Pasaulio tvarka pagal Henry Kissinger

World order by Henry Kissinger

Vienas žinomiausių pasaulio diplomatų, prezidento Niksono valstybės sekretorius (ir, žinoma, Watergate dalyvis), kuris sukaupė įspūdingą patirtį ir supratimą apie pasaulio tvarką. Arba, tiksliau, jos nebuvimą. Knygą įsigyti galima čia.

Knyga smulkmeniškai pateikia jėgų pusiausvyros pokytį per paskutinius kelis šimtus metų – nuo Vestfalijos taikos iki pasaulio padalijimus po pasaulinių karų, iki šaltojo karo pabaigos ar technologijų įtakos jėgų pusiausvyrai. Tiems, kas skaitė Tim Marshall Geografijos įkaitus ar kitas, geopolitikos grandų parašytas knygas, nesunkiai užčiuops norą pateisinti ir šlovinti savo tautos pasiekimus.

Henry Kissinger  įrodinėja, jog prezidentai Wilson ir abu pusbroliai Roosevelt išties siekė taikos ir taikingos jėgų pusiausvyros, o jų nuveikti darbai daug prisidėjo prie tarptautinių organizacijų, kurias turime dabar, įkūrimo. Tai, žinoma, smagu (neskaitant jų neįgalumo, kaip kad nurodo pats autorius). Tuo pačiu net man, sovietų nemylinčiam piliečiui, sunku patikėti, jog visi be išimties kariniai konfliktai, kuriuose dalyvavo JAV karinės pajėgos, buvo taikdariški ir vykdomi taikiais tikslais.

Nesmagu, tačiau svarbu yra sužinoti, kodėl ir kaip atsirado dvi Korėjos, kaip nutiko, kad Vietnamas dabar vienas, o Pakistanas ir Indija niekada nebus Indijos draugai ir kodėl Kinija tiek daug investuoja į Pakistaną, Afriką ir Centrinę Ameriką. Tokios galingos įžvalgos tiesiog atveria akis ir priverčia į pasaulį ir jo tvarką žiūrėti kitaip.