Kiekvienas sprendimas yra spėjimas – Thinking in bets

Thinking in Bets: Making Smarter Decisions When You Don’t Have All the Facts – Annie Duke

Annie Duke yra garsi pokerio žaidėja, kuri savo patirtį statant (sprendimus) perkelia į gyvenimą ir darbą. Anot jos, kiekvienas mūsų sprendimas – pirkti butą, keisti darbą, pirkti automobilį ar vykti atostogauti – yra statymas (angl. – bet). Kodėl tai svarbu? Nes išmokę priimti sprendimus pragmatiškai, išskaičiuodami geriausią teorininę išeitį, turėsime daugiau naudos sau ir kitiems.

Šiuo metu labai populiarios behavioral – elgesio psichologijos knygos ir temos (D. Kahnemann, R. Thaler,  R. Cialdini ir pan), kuriose nesunkiai įrodomas žmonių neracionalumas priimant bet kokius sprendimus. Žmonės lengvai apgaunami palyginimais, inkaravimais, žongliruojant plačiai paplitusiais mitais ir impulsyvumu.

Taigi, rezultatas ir sprendimo teisingumas nebūtinai susijęs. Sakykime, jūs mąstėte pragmatiškai ir pasirinkote statistiškai teisingiausią ėjimą. Tačiau SĖKMĖ (luck) yra ne mažiau svarbus kriterijus, prisidedantis prie galutinės baigties. Mes, žmonės, esame linkę nebeanalizuoti savo sprendimo teisingumo, jei baigtis buvo teigiama ir, žinoma, neigiamos baigties atveju viską suversti nesėkmei. Annie pateiktas geriausių pokerio žaidėjų pavyzdys – visada analizuoti kur buvo padarytos klaidos priimant sprendimus. Nes tai padės teisingiau nuspręsti kitą kartą.

Tikiu, kad sunku atsiriboti nuo rezultatų, tarkime, pralaimėjus varžybas priėmus tinkamus sprendimus. Bet tai padės vėliau, siekiant ilgalaikių, tvarių rezultatų.