IT konsultantas, kai rūpi realybė – Alexey Kovaliov

Alexey yra kietas ir geras konsultantas ir IT vadovas, dažnai peikiamas už savo tiesmuką ir griežtą būdą ir priemones. Aš jo pavaldiniu nebuvau, už tai atsakyti negaliu. Užtat aš jį ne kartą samdžiau, ir visąlaik jo pagalba stipriai atsipirkdavo. Jis gali ateiti, pasikalbėti su programuotojais, projektų ir produktų vadovais, marketingo ir techninės pagalbos specialistais ir per super minimalų laiką atnešti tiesius, nepagražintus ir paprastus atsakymus kas negerai, kas gerai ir ką jis rekomenduoja keisti. Ypač rekomenduotina tiems, kam reikia pagalbos nustatant tarpskyrines ir skyrių roles ir atsakomybes, nes turi pakankamai patirties projektų valdyme, procesuose ir gyvenime, kad patartų tiem įmonių, tiek padalinių vadovams.

Alexey kartu su Vaidu Adomausku (Adform alumniai) įkūrė Lietuvos Agile asociaciją.

Vienas iš galimų darbo pavyzdžių – Alexey prezentacija Slideshare.

 

Technologinių produktų kūrimas – Marty Cagan

INSPIRED: How to Create Tech Products Customers Love – Marty Cagan

Prieš keletą metų, kai pradėjau gilinti žinias produktų kūrimo ir valdymo srityje, Google paieška, Quora ir kiti šaltiniai man dažniausiai nurodydavo “soft” tipo knygas, pavyzdžiui, mokančias įtikinėti tau nepavaldžius žmones siekti tikslų (Nir Eyal, Jonah Berger, Gayle Laakmann McDowell ir kiti). Ir tik suskaičius tas knygas, pamažu priartėjau prie tikrųjų grand’ų – Steven Haines, Roman Pichler, ir, žinoma, Marty Cagan. Jis yra įžymybė produktų vadovų pasaulyje.  Marty yra SVPG – Silicon Valley Product Group įkūrėjas ir vadovas. SVPG konsultuoja įmones ir moko produktų vadovus.

Šią knygą visai netikėtai radau nuobodžiaujančią (spėju pagal dulkių kiekį) and kolegos stalo. Iš pradžių varčiau skeptiškai galvodamas, jog nieko naujo nebeaptiksiu, tačiau knygos struktūra, paprastumas, o ir tiesmukas (artima  man:)) stilius pamažu užkabino tiek, kad perskaičiau ją iki galo.

Knyga suskirstyta į tris pagrindinius skyrius – People, Process ir Product.

Pirmoji dalis, apie žmones ir jų roles. Marty pateikia savo nuomonę apie skirtumus tarp produktų ir projektų vadovų, taip pat jų ryšius su inžinieriais, dizaineriais, UX/CX specialistais. Taip pat (panašiai kaip ir Steven Haines) negaili patarimų kaip samdyti, valdyti ir ugdyti produktų vadovus įmonėje.

Antroji, procesų dalis, pakankamiai detaliai nusako produkto kūrimo procesus: galimybių ir įžvalgų generavimą, rinkos ir konkurentų analizę, minimalų produktą, inovavimą didelėse įmonėse. Pabrėžiami esminiai principai kaip Agile būdu sukurti pirminį prototipą, investuojant minimalias pastangas, testuoti produktą. Taip pat nurodomi ir produktų valdymo mechanizmai – product council, charter programs, stage/toll/phase gate ir kiti.

Trečia dalis, produktai, abstrakčiausia. Pateikiamos Apple pamokos, užsakomųjų darbų pavojai, skirtumai tarp korporatyvinių sistemų ir platformų bei interneto paslaugų galutiniams vartotojams niuansai.

Ar gera knyga? Sakau, kad taip! Kam ji skirta? Produktų vadovams ir jų vadovams.

Marty Cagan apie product ownership:

Produktų vadovo išgyvenimo gidas – Steven Haines

The Product Manager’s Survival Guide: Everything You Need to Know to Succeed as a Product Manager by Steven Haines

Steven Haines knygą apie tai kaip vadovauti produktų vadovams jau aprašiau anksčiau.  Šįkart buvo smagu pabuvoti kitoj apkasų pusėj ir skaityti tai, ką vienas geriausių produktų vadovų mokytojų pasaulyje rekomenduoja naujokams produktų vadovams.

Žinoma, didelių siurprizų nebuvo – technikos, metodai ir patarimai labai panašūs, tik (natūralu) mažiau patarimų kaip atsirinkti tinkamiausius vadovus ir kokia organizacijos struktūra yra tinkamiausia, kaip ir anksčiau skaitytoje knygoje.

Turiu pastebėti, kad tai yra labai vertingas informacijos šaltinis bet kam, kas pradeda dirbti produktų vadovo darbą – nuo šiol jį įteiksiu ir rekomenduosiu visiems savo kolegoms, o knygoje pateiktus metodus ir procesus pritaikysiu ir savo darbe.

Knygos aprašymas autoriaus svetainėje.

Paveiksliukas iš productmanagerhq.com/

Produktai ir verslas – Darius Matuliauskas

Su Darium dar visiški jaunuoliai dirbome LNK TV. Jis programavo svetainę ir kantriai mokė mane. Tai buvo laukinių vakarų laikai – sudėjome Sopranų serialo muziką į svetainę ir taip sėkmingai užlaužėme serverį jau tą patį vakarą; rugsėjo 11 dieną sugebėjom žaibiškai sukonstruoti naujienų srautą pagrindinėje svetainėje. Vėliau mūsų keliai skyrėsi ir vėl susitiko, tačiau, panašu, kad abu pasirinkome tą pačią kryptį – technologijas ir verslą. Darius, skirtingai nei aš, daug investavo į savo ugdymą ir mokslą, o vėliau ir į verslą, kurį pardavė tarptautiniam investuotojui Treatwell, kur iki šiol sėkmingai ir dirba. Darių sutiksite Product Tank Vilnius ir kituose renginiuose, taip pat dažnai lėktuvuose, skrendančiuose tarp Vilniaus, Londono ir Berlyno bei, žinoma, danguje – Darius yra aistringas parasparnių pilotas.

Geriausias Lietuvos TelCo produktistas – Mindaugas Kežionis

Tai, kad Mindaugas Kežionis yra geriausias Lietuvos produktistas (na, taip, kalba ėjo apie telekomunikacijų rinką tuo metu), pasakė ne jis, ne aš, o vienas iš konkurentų. Tai, mano supratimu, yra rimtas įvertinimas Mindaugui.

Ką jis veikia? Dirba Tele2. Yra produktų vadovų vadovas, su kuriuo kartais pasikonsultuoju apie produktų valdymą ir procesus ir, tiesą sakant, jo patarimai yra paprasti ir žemiški, o ne teoriniai ir abstraktūs. Pažįstu jį daugiau nei 10 metų ir nė karto nesuabejojau jo profesionalumu.

Vyriausias Agile žynys Lietuvoje

Kažkada prieš keletą metų aš supratau, kad reikia smarkiai ir greitai gilinti žinias apie projektų valdymą. Sudalyvavau kursuose apie klasikinius projektų valdymo metodus (PMBOK, ITIL), ir juose išgirdau apie Agile projektų valdymo pagrindinius principus. Na, galvoju, reikia imt ir Agile. Greit atradau, kad Lietuvoje yra tokia asociacija, ir jai vadovauja Vaidas Adomauskas, kuris operatyviai atsakė į mano laišką ir susitiko papietauti. Sutarėme, kad pusmetį lankysiu jo paskaitas (jis dėstė Agile projektų valdymą VU MIF studentams) ir taip išmoksiu Agile pagrindų. Man patiko ir Vaido mokymo stilius, ir kartą per savaitę lankyti paskaitas kartu su studentais. Vėliau dalyvavau keliuose Agile Lietuva renginiuose, ir vis susiduriu su AgileCoach.lt veikla. Šiuo metu Vaidas sėkmingai vadovauja Worapay įmonei UK, na o mes periodiškai susirašome ir apsikeičiame naujienomis.

Kodėl kai kurios idėjos yra tokios užkrečiančios ir lengvai plinta?

Contagious: how to build word of mouth in the digital age by Jonah Berger

Ši knyga ir Nir Eyal “Hooked”, kurią perskaičiau anksčiau, labai gerai papildo viena kitą. Nir savo knygoje pateikia eigą, procesą, kaip reikia formuoti ir išlaikyti vartotojų įpročius (Hook model: Trigger, Action, Reward, Investment). Jonah, panašiai kaip ir Blue Ocean strategy kūrėjai, ištyrė daugybę sėkmingų ir nebūtinai sėkmingų atvejų ir pateikė savo versiją KODĖL kai kurios idėjos, paslaugos, produktai plito geriau už kitas. Žinoma, kaip ir visada, marketinge WOM (Word Of Mouth) yra pats svarbiausias.

Jonah pateikia savo metodiką STEPPS, nusakančią ko reikia, kad produktas ar paslauga plistų iš lūpų į lūpas virusiniu būdu:

Autorius apie savo knygą:

Knygą galite įsigyti Amazon.

Produkto vizijos ir strategijos kūrimas pagal Roman Pichler

Įrašas nebus trumpas, nes apie gerus dalykus trumpai pasakoti tiesiog nesigauna.

Roman Pichler yra vienas geriausių šiuolaikinių konsultantų, gebančių bendrauti tiek su vadovais, tiek ir su Agile aplinkoje dirbančiomis komandomis. Daugiau apie jį galite skaityti jo puslapyje arba Linkedin profilyje. Jo knygą Strategize pirkau, nes Rupteloje priėmėme sprendimą, jog visas programinės įrangos verslas, įskaitant vystymą, palaikymą,  klientų aptarnavimą ir pardavimus, turi būti vykdomas Agile būdu. Logiškai ir greit priėjome išvados, kad jei verslas planuoja senuoju būdu, to nepakaks pasiekti didelio efektyvumo. Todėl verslas ėmėsi ieškoti įrankių, padėsiančių formuoti produkto viziją, strategiją ir verslo uždavinius.

Trumpai apie seką. Didžioji dalis faktų tikrai nėra jokia naujiena vadovams, tačiau sekos dėlei išvardinsiu viską:

 1. Produkto strategiją sudaro:
 2. Vizija VS Strategija VS Taktiniai veiksmai:
  1. Vizija nurodo, kokį pokytį norima pasiekti ir kodėl produktas egzistuoja.
  2. Strategija vadovaujasi vizija ir nusako kaip bus pasiekta vizija
  3. Taktiniai veiksmai yra žingsniai, detaliai nusakantys kas bus daroma, kad būtų vykdoma strategija. Labai svarbu suprasti, kad taktiniai veiksmai gali įtakoti pokyčius strategijoje!
 3. Labai svarbu, kad įmonės vizija, verslo strategija derėtų su produkto vizija ir strategija:
 4. Produkto vizijos šablonas:
 5. O praplėsta jo versija (remiantis Business model canvas) atrodo taip:
 6. Planuojant produktą, labai svarbu nustatyti ir tai, kaip bus matuojamas jo vystymo progresas. KPI idėjos čia
 7. Darbas su Stakeholders yra viena svarbiausių dalių:
 8. Prioritetai, GE/McKinsey matrica:
 9. Kiekvienas funkcionalumas yra daromas KAŽKAM, pvz, Jonui, 34m buhalteriui, šablonas čia.
 10. Roman pasitelkia Blue Ocean strategiją, kai reikia suformuoti produkto išskirtinumą, pasinaudojant “Eliminate-Reduce-Raise-Create” įrankiu
 11. Kaip nuspręsti, ko visgi produkte reikia, o kas jau yra per daug? – The Kano Model:
 12. Roadmap, strateginis planas, gali būti dviejų tipų:kokį rinktis?
 13. Taip kaip gi atrodo tas Roadmap pagal Roman Pichler?
 14. Kaip dažnai peržiūrėti roadmap?

Vadovavimas produktų vadovams

Managing Product Management: Empowering Your Organization to Produce Competitive Products and Brands by Steven Haines

Pastaruoju metu intensyviai gilinu savo žinias produktų valdymo srityje. Dėl to, kad mūsų regione tragiškai trūksta tokių kompetencijų, vadovų, konsultantų, gebančių sudaryti aiškų planą ką ir kaip daryti, kad įmonėse produktų vadovai visų pirma būtų, o visų antra, būtų naudingi ir efektyvūs.

Dažnas reiškinys, deja, produktų vadovu paskirti vieną iš keletos reikalingų kompetencijų (pvz, tik inžinierinių ar pardavimų) turintį žmogų ir reikalauti besąlygiškos atsakomybės, nesuteikiant duomenų, įrankių, resursų ar, tiesiog, tikslų ir procesų.

Steven Haines yra produktų valdymo korifėjus, turintis solidžią patirtį ir labai kietą supratimą kurioje įmonės vietoje turi būti produktų valdymas. Žinoma, keista skaityti apie kelias dešimtis ar šimtus produktistų įmonėje, tačiau nepaisant mastelio, jo siūlomi metodai yra logiški ir prasmingi. Kurti produktų valdymo kultūrą įmonėse nėra lengva – tai labai  ilgi procesai, reikalaujantys aiškių taisyklių ir, žinoma, investicijų.

Steven Haines apie produktų valdymą:

Jo prezentacija apie produktų valdymą:

Knygą pirkau Amazon.

Įpročius formuojančių produktų kūrimas

Hooked: How to Build Habit-Forming Products by Nir Eyal

Ši knyga ir jos autorius yra įžymybė, gerai žinoma visiems su produktų valdymu susijusiems žmonėms. Skaitant knygą į galvą lenda gerai visiems pažįstami pavyzdžiai – noras atsidaryti Facebook programėlę vos tik atsiranda kelių sekundžių pauzė eilėje ar pokalbyje, sveikų ar žalingų įpročių susiformavimas ir taip toliau.

Knygos esmė, “kablio metodas”  – “The hook model” geriausiai nusakoma paties autoriaus pateikiamoje schemoje:

Benaršydamas radau ir  video, nuosekliai perteikiantį knygos esmines mintis: