Guns germs and steel – greita žmonijos istorija

Nūdienoj visi myli ir skaito Y. N. Harari – Sapiens, Homo Deus ir ne itin vykusį pirmųjų dviejų miksą – 21 amžiaus pamokos. Tiesa, nedaug kas žino, kad daugmaž prieš 20 metų tūlas Jared Diamond išleido savo knygą “Ginklai, bakterijos ir plienas“, kurioje greit, bet gal ir ne taip elegantiškai ir sklandžiai kaip Y. N. Harari, išdėliojo paskutinių 70.000 – 50.000 metų žmonijos istoriją. Kodėl būtent tiek? Nes manoma, kad šiuolaikinis žmogus, turintis abstraktų loginį mąstymą, išnaikinęs panašius į save, iškilo į mitybos grandinės viršūnę būtent tada.

Skaitant šią įspūdingų apimčių knygą, išsiaiškini, kodėl toks knygos pavadinimas. Pavyzdžiui, žmonėms keliaujant, plito ir ligos. Bakterijos ir virusai sėkmingai nušlavė didžiąją dalį šiaurės ir pietų amerikų indėnų populiacijos dalį. Ne tik ten, ligos plito visur.

Įsivaizduokit, kokią jėgą turėjo atominę bombą sukūrę amerikiečiai prieš japonus. Tokį pat efektą turėjo plienas ir iš jo padaryti ginklai prieš strėlėmis ir ietimis ginkluotus čiabuvius.

Kartais nematomos jėgos, virusai ir bakterijos, o kartais technologiniai pranašumai turėjo nenugalimos jėgos ženklą žmonijos kelyje. Jei ne jie, galbūt kinai ar prancūzai galėjo valdyti pasaulį. O gal dar kažkaip. Nieks nežino.