Pažadinti supermeną savyje

Steven Kotler šiaip jau yra kitas autorius – parašė “Abundance“, kuri yra fantastiška (ir gerai nuteikianti) knyga. O štai šita tokia so/so. Autorius griebėsi ieškoti “Flow”, kurį kadaise ištyrė ir aprašė Mihaly Csikszentmihalyi. Iš to žinome, kad žmogus pasiekia Flow būseną tuomet, kai užduotis yra kelianti iššūkių (reikia kažką naujo išmokti išmokti) ir sveiką lygį streso. Tuomet žmogus susikoncentruoja, įpuola į “tunelį”, nebejaučia laiko tėkmės ir yra super produktyvus.

Taigi, produktyvus. Knygos autorius tyrinėja ypač ekstremalaus sporto entuziastus (free diving, free solo climbing, base jumping), iš esmės tuos, kurių tikimybė mirti sulaukus 50 ar daugiau metų, yra lygi daugmaž 10%. Ir sako, kad jie savo rezultatus pasiekia būdami flow būsenos. Ir tuomet yra labai produktyvūs. Ir kad tai galima perkelti į kasdienį ofiso gyvenimą.

Va čia aš labiau pasitikėčiau Mihaly Csikszentmihalyi išmintimi nei Steven Kotler išvedžiojimais. Bet nu ne man gi spręst. Greitas knygos review: