Viskas ko nežinojau apie kognityvinę terapiją

Prisipažinsiu, kad prieš klausydamas šią knygą nežinojau apie Jason M. Satterfield ir fakto, kad jis yra Aaron T. Beck, CBT (Cognitive Behavioural Therapy) tėvo, mokinys.

12 valandų įdomaus klausymo su realiais terapijų seansų įrašais, gydant žmonių depresiją, emocijų protrūkius, savivokos ir kitas temas. Kas tas CBT?

Kognityvinė elgesio terapija, KET (lot. cognitio, ‘pažinimas’) – viena iš psichoterapijos rūšių, aiškinanti, kaip yra susiję žmogaus mintys, emocijos ir elgesys, kokią įtaką žmogaus sprendimams daro jo kertiniai įsitikinimai ir patirtis juos realizuojant.

Kodėl ji man įdomi? Nes kiekvienas iš mūsų nori geriau suprasti savo reakcijų, minčių priežastis ir būti geresniais. Stebint savo reakcijas tam tikrose situacijose ir taip pamažu koreguojant savo elgesį ir vėlesnes reakcijas. Taigi, pasitaikius progai perskaityti šią knygą, pasinaudojau proga. Įdomu tai, kad knygą klausiau važiuodamas motociklu ilgoje kelionėje, todėl nauda buvo dviguba – turėjau laiko dėmesingai klausyti istorijų ir dėstomos metodikos, o vėliau – reflektuoti, pritaikant jas sau.

Mums, lietuviams, terapija turi blogą, neigiamą atspalvį. O gaila, nes jei turėtume teigiamą požiūrį ir pasinaudotume terapijų (nebūtinai CBT) galimybėmis,  išvengtume tiek daug menkos savivertės, savižudybių ir depresijų.

Trumpa, tikrai “amerikoniška” knygos/kurso reklama čia: