Tikėkite kliūtimis, nes jos mus moko gyventi – R. Holiday

The Obstacle Is the Way – Ryan Holiday

Ryan Holiday yra neįtikėtinai produktyvus žmogus – marketingo, o dabar ir stoikų filosofijos evangelistas, serijinis autorius ir dailystoic.com autorius. Ši knyga iš esmės yra pasakojimas apie tai, kad kliūtys, su kuriomis susiduriame gyvenime, yra gėris, priverčiantis mus stengtis, stumtis labiau ir produktyviau, o dėl netekties neverta pergyventi – tai yra praeitis. Dirbti reikia vardan ateities.

Skaitant nekart pagalvojau apie N. N. Taleb ir jo knygą “Antifragile“, kurios pagrindinė mintis yra tokia: kai esame apsaugoti nuo ligų, grėsmių ir kitų pavojų, daromės labai pažeidžiami – silpsta mūsų imunitetas ir galimybės apsisaugoti, daromės lepūs ir silpni. Ir atvirkščiai – nuolatiniai nepatogumai ir problemos, nelaimės mus stiprina ir daro atsparesniais.

Žinoma, kad knyga persmelkta Stoikų filosofija – daugiausiai cituojami M. Aurelius “Meditations”, Seneka, U. Grant, T. Roosevelt, G. Washington, B. Obama ir keletas kitų. Nedaugiažodžiausiu, nes geriau vieną kartą pažiūrėti nei skaityti ilgą paklodę teksto:)