Seth Godin kvietimas tapti genties lyderiais

Tribes: We Need You to Lead Us – Seth Godin

Seth yra 18 knygų autorius. Didžioji dalis jo knygų yra tarptautiniai bestseleriai. Tikiu, kad jei jau skaitote šį tekstą, esate skaitęs bent vieną jo knygą ir jūs. Lietuvoje žinomiausios yra “Purpurinė karvė” ir “Visi pardavėjai yra melagiai”. Seth Godin stilius yra abstraktus, inspiruojantis, su pavyzdžiais, kaip ir visada.

Tribes išleista 2009 metais, ir pagrindinė jos mintis yra tokia:

žmonės nori kam nors priklausyti. Ir jie renkasi priklausyti grupei (genčiai) žmonių, kuriuos vienija bendras tikslas ir komunikacija. Dažnai priklauso net ne vienai grupei, ir tai yra ok.

Seth tiesiai šviesiai drebia, kad dabar labiau nei bet kada trūksta tikrų lyderių – ne tų, kur klijuoja plakatus Management VS leadership ant savo tūliko durų,  realiai patys nežinantys kur yra ir kurlink juda, ką jau kalbėti apie kitų vedimą pirmyn. Lyderis, anot jo, yra tas, kuris turi vertybes, tikslą, misiją ir gebėjimą tai perduoti kitiems. Tas, kuris klys (ir klys daug kartų, jei tik to reikės), kils ir darys viską, kad pasiektų savo tikslą.

Seth Godin apie tai pasisakė ir TED prezentacijoje. Ei! Knyga, telpanti į  18 minučių video – imkit ir žiūrėkit: