Didžiųjų pasaulio jėgų užkeikimas

John J. Mearsheimer šią knygą (The tragedy of Great Power Politics) parašė dar 2001 metais ir nuo to laiko savo kolegų, tarptautinių santykių specialistų yra tarkuojamas už siauroką požiūrį ir kai kuriuos teiginius (kad JAV nėra globalus hegemonas, kad Europoje ir Azijoje nusistovėjo jėgų pusiausvyra ir t.t.).

Pats nustebau, kai pamačiau, kad ši knyga – jau septinta mano sąraše apie geopolitiką. Prieš tai buvo G. Friedman (dvi knygos), T. Marshall, N. Chomsky, H. Kissinger, R. Sharma, na o Z. Brzezinski perskaičiau dar prieš tai, kai turėjau šią svetainę. Kodėl tiek daug skaitau apie geopolitiką? Iš vienos pusės, įdomu suprasti, kas iš tiesų vyksta ten, už “mūsų kaimo ribos”. Iš kitos pusės – jau seniai žinoma tiesa, kad karyba ir aukštoji politika yra geri verslo strategų mokytojai.

Šiose knygose idėjos lyg ir kartojasi, ypač Mearsheimer, Marshall ir Friedman, kurie į jėgų pusiausvyrą žvelgia iš neutralių pozicijų ir bando paaiškinti logiškai kurios didžiosios jėgos kokių veiksmų imsis tam, kad apsaugoti savo pozicijas. Pavyzdžiui, naratyvas apie Rusiją: iš vakarų pusės didžiausia jėga (JAV/NATO) priartėjo pernelyg arti ir kelia didelę grėsmę, todėl ši imasi priemonių šiai rizikai mažinti (bazės įkūrimas arti JAV, neužšąlančių uostų atsikariavimas, tolesnio nuotolio raketų kūrimas, susitarimai su partneriais.

Mearsheimer pateikia pavyzdžius iš daugmaž 200 metų perspektyvos, suteikdamas strategijoms pavadinimus: jėgų balansavimas (Prūsija prieš Rusiją; JAV prieš Rusiją), atsakomybės perleidimas (JK tikėjosi, kad Prancūzija susitvarkys su Vokietija), nuotolinis balansavimas (autorius nuotoliniu balansuotoju įvardina JAV) ir susivienijimai (siekiant balansuoti jėgas arba apsaugoti skirtingus frontus).

Tiek G. Friedman, tiek J. Mearsheimer atveju, perskaitęs knygą, didžiąją politiką imi interpretuoti kitaip, su mažiau emocijų, bandydamas įžvelgti elgsenos priežastis ir pasaulį matai kitaip. Kas bus toliau – ar Kinija gali tapti jėga, pranoksiančia Japonijos ir JAV pajėgas rytuose? Kokių veiksmų imsis Rusija, siekdama išvengti NATO grėsmės? Ar NATO atsiras daugiau jėgų nei JAV? Ar įmanoma, kad pasaulyje tarp didžiųjų jėgų būtų pusiausvyra?