Ray Dalio taisyklės ir principai

Ray Dalio yra labai turtingas ir sėkmingas žmogus, ir turtus susikrovė valdydamas kitų žmonių ir įmonių pinigus. Nesu tikras kodėl, bet ši jo knyga yra ypač populiari verslininkų tarpe. Kodėl nesu tikras? Nes didžioji dalis išsakytų tiesų yra bendražmogiškos, reikalaujančios maksimalaus atvirumo ir paprastumo.

Parodykite man lyderį, žinomą asmenį, kuris nedeklaruoja ir nerekomenduoja vadovautis bendrosiomis vertybėmis. Labai galimas daiktas, kad aš klystu, tačiau Ray Dalio principai yra knyga, kurios galima ir neskaityti. Atvirumo, paprastumo, griežtumo, skaidrumo, skaitymosi su savimi ir kitais, ir racionalaus mąstymo galima išmokti ir pasisemti ir iš kitų autorių.

Pusvalandžio trukmės Ray Dalio video tiesos: