Sprendimų priėmimo algoritmai

Algorithms to Live By — Brian Christian and Tom Griffiths

Aš pats jau turbūt persisotinau knygų, kuriose rašoma apie sprendimų priėmimo logiką ir būdus. Taip galvojau klausydamas šią knygą.

Knygos esmė – sužinoti kokius algoritmus naudoja programuotojai programuodami ir panaudoti juos kasdieniniame (žmogaus) gyvenime priimant sprendimus. Yra daugybė tikslų, būdų ir metodų, ir absoliuti dauguma jų remiasi į rikiavimą ir filtravimą naudojant ciklus. Jei norite sužinoti daugiau, skaitykite šį knygos apibendrinimą arba šią santrauką.