Kaip Čingis Chanas modernų pasaulį kūrė

Genghis Khan and the Making of the Modern World – Jack Weatherford

Pripažinsiu, kad nors istorija ir geopolitika man yra įdomi, apie Mongolų imperiją aš žinojau nedaug. Mes, Lietuviai, geriau žinome karinguosius Totorius, dažnai painiojamus su mongolais (nes totoriai ir yra viena iš mongolų genčių).

Temüjin Borjigin gimė didelėje, kaip ir įprasta, šeimoje. Kai žuvo tėvas, niekas iš gentainių nenorėjo prisiimti jo motinos ir krūvos vaikų – tiesiog nebūtų išmaitinę. Palikta likimo valioje, ji ne tik išsaugojo visus savo vaikus, bet ir įskiepijo karingą dvasią jiems. Čingis Chanas sukūrė neįtikėtino dydžio modernią valstybę. Pirmasis užkariavo Bagdadą, sukūrė naujų karybos strategijų ir puikiai išnaudojo prekybos ir logistikos tinklus savo ir šalies naudai.

Tikiu, kad kraujo upės, kurias jis paliko po savęs, atnešė daug skausmo ir sudaužytų gyvenimų. Kitavertus, pasaulyje, kuriame tuo metu krikščionys dievo vardu rėžė galvas ir degino žmones laužuose, o lietuviai daužėsi vėzdais apylinkėse ir sudarinėjo sutartis su Čingis Chano anūkais.

Iš kitos pusės, mongolai, ypač vėlesniuoju laikotarpiu, įvedė daugybę modernaus pasaulio naujovių: popierinius pinigus, toleranciją religijoms, mokslui, medicinai, karybai, prekybai ir kitur. Keliaudami į karą, jie puikiai pasinaudodavo naujais išradimais, ir beveik niekada nesirūpino tiekimo linijomis – gabenosi kompetencijas ir įrankius ginklams ir tiltams statyti, o ir jų mitybos įpročiai (valgė kas dieną, dvi ar tris) įgalino juos keliauti greit.

Imperija, prasidėjusi taip greit, išsilaikė neilgai. Galiausiai ją pribaigė juodligė ir nuolatinės palikuonių kovos dėl valdžios.