Smegenų plastiškumas – Norman Doidge

The Brain That Changes Itself – Norman Doidge

Norman Doidge parašė dvi knygas apie smegenis. Antroji vadinasi “Smegenų gebėjimas gyti”. Iš esmės abu leidiniai yra populiariai ir lengvai suprantamai pateiktas eksperimentų ir faktų apie smegenų plastiškumą, rinkinys.

Smegenims nustojus gauti signalą iš tam tikros kūno dalies (signalą perduoda nervai), tą smegenų sritį ima naudoti gretima sritis. Tai paneigia dar prieš pusę amžiaus karaliavusią idėją, kad smegenys nėra plastiškos. Taip pat tai paaiškina, kodėl aklų žmonių erdvės ar kvapų suvokimas yra gerokai stipresnis nei kitų. Ir tuo pačiu tai leidžia ieškoti naujų gydymo būdų insulto pažeistoms smegenims, atitolinti senatvinę demensiją ar gydyti autizmą.

Autorius pristato savo knygą: