Mąstysena, padedanti pasiekti tikslų kitiems – ir vėl Arbinger

The Outward Mindset: Seeing Beyond Ourselves by The Arbinger Institute

Arbinger, panašu, sėkmingai įsibeldė į mano smegenis su jau trečiąja savo knyga.  Prieš tai buvo “Leadership and self deception” ir “Anatomy of peace“.  Šiose idėja buvo įvilkta į grožinį apdarą, o “The Outward Mindset” jo neturi. Yra sąsajų su knygomis ir jų herojais ir, žinoma, pagrindine Arbinger tema – kitus matyt ne kaip daiktus, o kaip žmones ir suprasti jų poreikius. Tuomet būsite mažiau teisus, tačiau turėsite autentiškus ir produktyvius darbuotojus. Tai iš esmės ir vadinama Outward, į kitus nukreiptu mąstymu, priešingai nei Inward – mąstyti iš savo perspektyvos.

Arbinger teigimu, yra Outward mąstymui būdingi elementai:

  1. Tikslų, užduočių, poreikių ir iššūkių sukūrimas
  2. Pastangos tam, kad žmogus galėtų būti naudingas ir padėti kitiems
  3. Gebėjimas matuoti ar kitaip stebėti savo pastangas, o geriausia – rezultatą.

Žinoma, viskas prasideda ne nuo darbuotojų, o nuo jūsų pačių. O tai kur pradėti?

  • trys elementai aukščiau – imk ir vykdyk juos pats
  • nelauk, kol keisis kiti – tai bus vėliau. Keiskis pradžioje pats
  • sutelk savo komandą, išmokyk ją ir eikit kartu keisti organizacijos
  • žmonės turi būti pilnai atsakingi už savo darbą ir veiksmus
  • pašalinti hierarchijos, statuso, pripažinimo išskirtinumus, ypač savo (geriausia vieta parkinge ir pan)
  • jei reikia, keisk organizaciją, jos procesus ar struktūrą.

Arbinger filmukas apie Outward mindset: