Konkurencija ir Strategija pagal M. Porter

Understanding Michael Porter: The Essential Guide to Competition and Strategy by Joan Magretta

Domintis strategija nežinoti Michael Porter nevalia. Jis yra tas žmogus, kuris iškėlė konkurencinio pranašumo kaip strategijos paradigmą, sukūrė 5 jėgų analizės įrankį ir atliko daugybę kitų dalykų, neskaitant to fakto, kad suteikė pagrindo kritikams, tokiems kaip Blue Ocean Strategy kūrėjams jį kritikuoti iki nukritimo.

Michael Porter savo akademinę karjerą pradėjo tuomet, kai aš gimiau – prieš beveik 40 metų. Per dešimtmetį jis paviešino savo garsųjį “Competitive advantage”, o kiek vėliau pakilo į viršūnes su savo legendiniu Harward Business Review straipsniu “What is Strategy?”.

Šis leidinys yra tokia keista knygutė, išleista Harward Business Review ir bandanti paaiškinti ką omeny turėjo M. Porter. Iš kitos pusės, tai labai geras būdas sužinoti apie visas M. Porter teorijas, darbus, kaip evoliucionavo samprata, kas ir kodėl kritikavo. Tai tikrai lengviausias būdas pasiekti šių tikslų, ypač dėl to, kad Joan Magretta, HBR redaktorė, dirbo su M. Porter nuo pat pradžių.

Knyga gali pasirodyti sudėtinga, koncetruota, suspausta – patiks taupantiems laiką. Struktūra:

 • Competitive advantage.
  • Avoid being the best. Strive for being unique (at least set of activities). There’s no zero-sum competition.
  • Activities – Perform different activities from rivals
  • Value Created – Meet different needs and/or same needs at lower cost
  • Advantage – Sustainably higher prices and/or lower costs
  • Competition – Be UNIQUE, compete on STRATEGY
 • Creating value:
  • Which customers
  • Which needs of those customers
  • What is the relative price acceptable?
 • The value chain.
 • Five forces.
  • Bargaining power of suppliers
  • Bargaining power of buyers
  • Threat of substitute products or services
  • Threat of new entrants
  • Rivalry among existing competitors
 • Industry structure.
 • Differentiation.
 • Relative cost.

Pagrindinės mindys:

 • Įmonė neturi strategijos, jei sukuria tą pačią vertę tam pačiam klientui darydama tuos pačius veiksmus kaip ir kas nors kitas.
 • Strategija yra sprendimų priėmimas ir rinkimasis nedaryti kažko, o ne daryti viską.
 • Veiksmai turi papildyti, susiprinti vienas kitą. Tai aš vadinu “interlocking activities” ir čia M. Porter ir Blue Ocean Strategy abu sutinka.
 • M. Porter yra abstrakcijų ir skaičių dievas, gebantis tai pateikti plačiai auditorijai paprastai ir suprantamai.