Harward Business Review apie pokyčių valdymą

HBR’s 10 Must Reads on Change Management

Apie pokyčių valdymo kompetencijas ir jų poreikį vadovai dažniausiai sužino “kietuoju” būdu, tai rodo daugiau nei 66 milijonai Google pateiktų rezultatų įvedus į paiešką “Change management”. Didžioji dalis rezultatų – mokymai KAIP įvesti pokyčius.

Pastaruoju metu supratau, kad didžioji dalis projektų, į kuriuos įsiveliu, yra didelio neapibrėžtumo, sudėtingi ir daug nepatogumų darbuotojams sukeliantys veiksmai. Dalyvavau Linos Stankevičienės-Pietarės kursuose apie pokyčių valdymą, ėjau ieškoti informacijos knygose ir internete. Harward Business Review rinkiniai man patinka jau seniai, todėl šis dešimties išsamių, kokybiškų straipsnių rinkinys “On change management” ir atsidūrė mano audio knygų sąraše. Svarbiausia, ką atsimenu, yra tai:

  • darbuotojams NIEKADA nepatiks pokyčiai, jie reiškia neapibrėžtumą;
  • pokytis niekada nebus vienas įvykis, tai yra daugiapakopis procesas;
  • būtina sustiprinti problemą (o jei jos nėra, sukurti ją) ir keisti status quo (sense or urgency)
  • koncentruotis, fokusuoti resursus.
  • didžiausia bėda yra per mažai komunikacijos – tiek strategijos įgyvendinimas, tiek ir bet koks organizacijos pokytis privalo būti komunikuojamas ne mažiau 5 kartų!
  • dar didesnė bėda yra neaiškūs pokyčio tikslai ir rolės bei atsakomybės
  • pokytis yra projektas, privalantis turėti apimtį, kokybės kriterijus ir terminą.
  • pokytis trunka nuo 2 iki 5 metų.

mano galva, pokyčio proceso taikli iliustracija yra ši: