Strategijos įgyvendinimas- Copenhagen Business School

Strategy Implementation by Copenhagen Business School, a Coursera course

Wow, šis kursas yra kažkas toookio! 

Apžiūrėkite savo, draugų ir kolegų Linkedin profilius. Visi mes kieti ir endorstinti strategai – kuriam, įgyvendinam, tik va, dažnoje lietuviško kapitalo (ir ne tik) įmonėje gap tarp strategijos ir realių pasiekimų yra žiauriai didelis. Sugalvoti strategiją nėra sudėtinga. Tiesa, čia irgi yra niuansų – vieni tai daro intuityviai, ir nedaug kas turi reikiamą duomenų kiekį sprendimams paremti, bet ne apie tai šįkart. Iš esmės mums trūksta strategijos įgyvendinimo kultūros, metodikų, tikslų – tai, ką nepailsdami mums aiškino P. F. Drucker, R. Kaplan su savo Balanced Scorecard ir kiti.

Idėjos  yra pigios, įgyvendinimas brangus. Vizija be įgyvendinimo lieka svajone.

Tai ir atskiria svajotojus nuo darytojų, konsultantus nuo įgyvendintojų – darymas. Čia pasižymėjau struktūrą, pasiėmęs iš kurso, kuriame buvo apstu ir praktinių užduočių, o tai privertė smarkiai pasistengti! Dalį jos palikau angliškai, nenorėdamas sugadinti paieškos žodžių ateityje.

 • Struktūros:
  • Tikslai ir jų matavimas: Balanced Score Cards, OKRs ir kaip pamatuoti neapčiuopiamus ir neišmatuojamus dalykus (daugiausiai apie kokybines apklausas)
  • Organizacijos struktūra
   • Dimensijos: Centralization, Formalization, Complexity
   • Mechanistic VS Organic
   • Functional structure vs divisional structure vs Matrix structure VS Network structure, autonomous units
  • Organizacijos kultūra
   • Vertybės, įsitikinimai, tradicijos
    • kurie veikė praeityje
    • tie, kurių reikia tikslams pasiekti
   • Kultūriniai sluoksniai
    • įgytos vertybės
    • praktikuojamos vertybės
 • Valdymo įgūdžiai
  • Komunikacija ir dalijimasis žiniomis
   • pasikartojantis, pagrindinė žinutė neiškraipoma, išsiskirianti, paremta skaičiais/faktais, idealiu atveju įvilkta į istoriją (story)
   • self organizing teams
   • įrankiai: apklausos, anoniminės pasiūlymų dėžutės, fokus grupės
   • pasitikėjimo aplinkos kūrimas, trust to be comfortable sharing bad news
  • Pasipriešinimo valdymas (Managing resistance to change)
   • Pasipriešinimo sluoksniai:
    • nesutikimas, kad problema egzistuoja
    • Nesutikimas dėl iniciatyvos kas ir kaip turi spręsti problemą
    • Veiksmo trūkumas
   • Metodikos:
    • Kurt Lewin (Unfreeze, change, refreeze)
    • John Kotter (Establish sense of urgency, form a coalition, create a vision, communicate the vision, empower to act, create short-term wins, produce more change, institutionalise new approaches)
   • Strategijos įgyvendinimo arsenalas
    • Trumpo ir vidutinio laikotarpio veiksmai
    • Metrikos
    • Nauja organizacinė struktūra
    • Komunikacijos veiksmai
    • Organizacijos kultūros pamatinės vertybės
    • Įtakingi aktoriai/rolės
   • Jėgos struktūros ir neformalūs tinklai:
   • struktūros:
    • oficialios pareigos
    • teisingas parinkimas žmogaus, skyriaus ar iniciatyvos (relevance to strategic objectives)
    • nepriklausomybė, autonomija
    • fizinė vieta
    • pozicija organizacijos tinkluose
   • Asmeniniai jėgos įgūdžiai
    • įgūdžiai
    • praeities įdirbis performance
    • organizacijos ir jos socialinės ekosistemos žinojimas
    • fizinės charakteristikos
   • Komunikacijos tinklas, patarėjų tinklas, pasitikėjimo žiedas – turi būti bendras vardiklis, vienijantis elementas, žinia, istorija, nuosekliai persiduodanti iš vieno į kitą.
   • Naujų ryšių kūrimas neformaliuose tinkluose:
    • priskiriant užduotis komandoms, grupėms, o ne asmenims
    • rotuoti darbuotojus tarp skyrių, aukštų, biurų
    • vidinis renginys, konferencija
    • bendruomenės
    • pietūs, kiti susibūrimai