Verslo modelio nustatymo matrica – Derek F. Abell

Verslo modelio nustatymo matrica – Derek F. Abell

Strateginių sesijų metu įmonių vadovai ieško verslo augimo galimybių.  Dažniausiai prielaidos, pasiūlymai remiasi turimais resursais, kompetencijomis arba produkto/rinkos analize, pavyzdžiui, Ansoff matrix.

Derek F. Abell, žmogus, karjerą pradėjęs nuo aeronautikos, o vėliau pasukęs į  verslo pasaulį, suprato, kad tokio požiūrio nepakanka ir pasiūlė savo sprendimą. Sprendimas yra nelengvai suvokiama trimatė matrica, apibrėžianti dabartinę verslo apimtį ir vizualiai suprantamus būdus ką galima daryti toliau.

Seka tokia: klientai ir jų segmentai, jų problemos (kurias sprendžia rinka, o ne tik jūs) ir būdai KAIP išspręsti problemą (technologinė ašis). Nupieštas kubas parodo dabartines apimtis, o kas už jo ribų – galimybes.

Man patikęs video, kuris padės suprasti įrankį geriau: