Veikli romantikė bankų pasaulyje – Jūratė Cvilikienė

Jūratė yra klientų aptarnavimo žiniuonė. TNT, o vėliau Swedbank ji rūpinosi, kad klientams būtų gerai būti klientais. Dirbant didelėse kompanijos tai pasiekti nėra lengva – paprasti dalykai pasimeta tarp skyrių, skyriaus tikslai lieka už borto, o idėjos – už biudžeto ribų.

Esame diskutavę su Jūrate – klientų aptarnavimas ir pasitenkinimas dažniausiai priklauso nuo darbuotojų, kurie dirba su klientais, ir didžiausia bėda būna tuomet, kai vadovai tų darbuotojų negirdi arba nenori girdėti. Tuomet korporatyviniai tikslai ir politiką užgožia bet kokią customer centric iniciatyvą.

Nuo 2017 Jūratė perėmė savo kolegos ir draugės Odetos Bložienės, išėjusios į šeimos verslą, pareigas – yra Swedbank finansų instituto vadovė ir viešai spaudoje ir televizijoje matomas veidas.