SWOT ir TOWS analizė

SWOT yra močiutė klasika, jai dabar turbūt daugiau nei 70 metų. Visi, mokęsi aukštojoje mokykloje apie jį girdėjo, tačiau retas kuris naudoja. Taip, net M. Porter sukūrė 5 jėgų analizę, sakydamas, kad SWOT nėra pakankamai geras įrankis.

Galbūt. Tačiau SWOT (ir TOWS, einantis kartu), mano galva, yra puikus įrankis susižinoti kur esame dabar, susidėlioti prioritetus kokią riziką kaip valdome ir kokią kryptį geriausia rinktis.

Youtube yra pilnas video, rodančių kaip daryti SWOT analizę. Aš išrinkau šitą, kuris man pasirodę profesionaliausias: